100000 ton vracht vervoerd
18 rijdende vrachtwagens
1200 wasbeurten per jaar